• I malý podnikatel je důležitý!

  budeme se Vám věnovat jako velké firmě, protože pro nás je každý velký
 • 1
 • Home
 • Naše služby
 • Pro podnikatele fyzické osoby

Podnikatelé fyzické osoby

Konkrétně poskytujeme tyto služby podnikatelům fyzickým osobám:

 • vedení daňové evidence nebo evidence příjmů a výdajů;
 • vedení mzdové agendy (mzdové účetnictví);
 • poradenství v oblasti daňové evidence a mzdového účetnictví;
 • zpracování podkladů ke všem typům daňových přiznání;
 • komunikace s úřady;
 • zpracování firemní administrativy vč. vnitropodnikových norem;
 • scanování dokladů do elektronické podoby jako doplňková služba;
 • možnost nahlížení do účetního software jako doplňková služba;
 • možnost přístupu klienta do účetního software, aby si mohl vystavovat doklady, jako doplňková služba.

Příklad cenové kalkulace

Fyzická osoba podnikající v oblasti pohostinství, čtyři zaměstnanci, měsíční plátce DPH. Průměrný počet operací v peněžním deníku je 170 položek, výplata mezd každý měsíc. Klientovi roztřídíme doklady, zatřídíme do šanonů, zpracujeme každý měsíc podklady k přiznání k DPH a kontrolnímu hlášení. Klient nevyžaduje scanování dokladů, přestože tuto službu doporučujeme. Klientovi telefonicky a e-mailem poradíme, když si neví s nečím rady. Cena: 4 000 Kč bez DPH / měs.

Příklad cenové kalkulace

Příklad cenové kalkulace: Fyzická osoba podnikající v oblasti řemeslných činností, žádní zaměstnanci, kvartální plátce DPH. Průměrný počet operací v peněžním deníku je 30 položek. Klientovi roztřídíme doklady, zatřídíme do šanonů, zpracujeme každý kvartál podklady k přiznání k DPH a kontrolnímu hlášení. Klient nevyžaduje scanování dokladů, přestože tuto službu doporučujeme. Klientovi telefonicky a e-mailem poradíme, když si neví s nečím rady. Cena: 1 000 Kč bez DPH / měs.

OSVČ podle wiki

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je termín používaný v českých zákonech o dani z příjmů, o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro takovou fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Typicky je OSVČ například živnostník, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec, soudní znalec a podobně.

Adresa

sicily s. r. o.
Senovážné nám. 2, 110 00 Praha 1 – Nové Město
info@nasucetni.cz